Rozstrzygnięcie konkursu 2018

Konkurs Osobowość roku 2018 – Sprawozdanie

W 2019 roku konkurs Osobowość Roku odbył się po raz trzeci. Organizatorami konkursu były: Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki , Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego i Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W obradach Kapituły Konkursu uczestniczył także przedstawiciel Izby Architektów RP. Przewodniczącym kapituły konkursu był prof. Zbigniew Grabowski, honorowy Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 13 marca 2019 roku w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w trakcie gali otwarcia XXVII Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2019 i XVII Międzynarodowych TARGÓW ELEKTROTECHNIKA 2019.

Tytuł Osobowości Roku 2018 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Nauka

Prof. Marcin Hołub z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który oprócz bardzo aktywnej działalności naukowej dodatkowo wspiera młodzież działającą w SEP, pomagając w przygotowaniach prezentacji na Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł”, a także na Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka.

Gospodarka

Tomasz Kaczor, współzałożyciela firmy TM Technologie, który może być przykładem przedsiębiorcy, który pokazał, że produkując w Polsce można nie tylko dorównać, ale i prześcignąć największych graczy, osiągnąć sukces na miarę europejską.

Otoczenie biznesu

Pani Krystyna Rosłan-Kuhn, która jest ekspertem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz ekspertem międzynarodowym w organizacjach działających na rzecz Radia cyfrowego DAB+, ułatwień dostępu do mediów i multimediów dla osób niepełnosprawnych. Znana w środowisku ze swego zaangażowania w implementację i popularyzację radiofonii i telewizji cyfrowej jest niekwestionowanym autorytetem w branży.

Kapituła konkursowa nominowała do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 w poszczególnych kategoriach siedem osób.

Skład Kapituły:
Przewodniczący Kapituły, prof. dr. hab. inż. Zbigniew Grabowski
Sekretarz Kapituły, Sławomir Dębowski

Nauka

Pan Marcin Hołub – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym, profesor nadzwyczajny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Aktywny badacz i członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Działa na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim. wspiera młodzież działającą w SEP  –  aktywnie wspierając przygotowania prezentacji na Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł”, a także na Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka.

Gospodarka

Pan Zbigniew Błażejewski – mgr prawa, specjalność: Międzynarodowe Prawo Handlowe (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), Prezes Zarządu Jean Mueller Polska. Autor ponad stu artykułów technicznych i promocyjnych w kilkunastu czasopismach branżowych , autor licznych referatów i wystąpień na sympozjach, seminariach i konferencjach naukowo-technicznych. Uznany znawca problematyki wkładek topikowych, rozłączników, ograniczników przepięć i rozdzielnic niskiego napięcia.

Pan Tomasz Kaczor – inżynier, absolwent Politechniki Krakowskiej. Współzałożyciel firmy TM Technologie jednego z wiodących europejskich producentów systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Prezes Zarządu Spółki Klaster Inteligentnego Oświetlenia. Twórca i współtwórca wielu rozwiązań, które uzyskały ochronę prawną zarówno w Polskim Urzędzie Patentowym jak i Europejskim Urzędzie Patentowym. Przykład przedsiębiorcy, który pokazał, że produkując w Polsce można nie tylko dorównać ale i prześcignąć największych graczy, osiągnąć sukces na miarę europejską.

Pan Piotr Wróblewski – absolwent Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Przedsiębiorca, założyciel i właściciel firmy WRO-SYSTEM zatrudniającej 200 pracowników, działającej na terenie całej Europy w branży elektrotechnicznej, która ma na swym koncie 53 zrealizowane projekty jako samodzielny wykonawca i podwykonawca z zakresu instalacji elektrycznych w budownictwie: przemysłowym, stoczniowym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Wiceprezes Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD.

Otoczenie biznesu

Pan Marcin Ocioszyński – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Dyrektor Biura Badawczego ds. Jakości BBJ- SEP. 29 lat doświadczenia w handlu, marketingu i zarządzaniu firmą. Buduje silną pozycję Biura Badawczego ds. Jakości SEP na rynku polskim i zagranicznym. Niestrudzenie działa na rzecz podnoszenia świadomości znaczenia dobrowolnej certyfikacji i dobrej jakości wyrobów. Zawsze gotowy służyć pomocą polskim producentom.

Pani Krystyna Rosłan-Kuhn – Absolwentka Politechniki Warszawskiej, ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ekspert międzynarodowy, członek Komitetu Sterującego WorldDAB – międzynarodowej organizacji działającej na rzecz wdrażania radiowej emisji cyfrowej na świecie. Reprezentuje KRRiT w międzynarodowych organizacjach działających na rzecz ułatwień dostępu do mediów i multimediów dla osób niepełnosprawnych. Organizatorka i współorganizatorka wielu konferencji związanych z cyfryzacją radiofonii i telewizji. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie cyfryzacji mediów elektronicznych.

Pan Robert Składowski – przedsiębiorca oraz aktywny działacz na rzecz poprawy warunków polskich przedsiębiorców. Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, do 2018 Prezes a obecnie Członek Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (woj. mazowieckie). Pomysłodawca i inicjator wielu cenionych projektów organizowanych na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości. W roku 2015, uhonorowany przez Ministra Gospodarki Odznaką Honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki RP.

Galeria z uroczystości wręczenia nagród