osobowosc_logo

Konkurs Osobowość Roku 2019 – nowa edycja.

 

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań, tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie, aby nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych.

Nagroda ma za zadanie uhonorowanie działalności osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce.

Tytuł ma charakter honorowy i nadawany jest corocznie osobom fizycznym w trzech kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu

 

Tematyka Konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania naukowe, techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich lach, dotyczące m. innymi:

 

– nowych rozwiązań wyrobów elektrycznych i elektro-energetycznych
– procesów technologicznych i metod wytwarzania, organizacji i procesów zarządzania
– systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów, wzrostu    ich jakości, oszczędności zużycia energii, wzrostu funkcjonalności
– rozwiązań naukowo-badawczych przyczyniających się do wzrostu nowoczesności wyrobów elektrycznych i elektroenergetycznych
– ochrony środowiska
– ergonomii i bezpieczeństwa pracy

 

Rozstrzygnięcie konkursu.

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA i Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie. W roku 2020, odbędą się one w dniach 5-7 lutego.
Laureatom zostaną uroczyście wręczone dyplomy. Dyplomy otrzymują także nominowani do Tytułu.

 

Organizatorzy.

loga_organizatorzy_or

 

 

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU

[więcej]