Konkurs Osobowość Roku

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań, tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie, aby nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych.

Nagroda ma za zadanie uhonorowanie działalności osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce.

Tytuł ma charakter honorowy i nadawany jest corocznie osobom fizycznym w trzech kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu

Tematyka Konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania naukowe, techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach

Przykładowe zagadnienia:

  • nowe rozwiązania wyrobów elektrycznych i elektro-energetycznych
  • procesy technologiczne i metody wytwarzania, organizacji i procesów zarządzania
  • systemy i procesy technologiczne uwzględniające oszczędności w zużyciu materiałów, wzrostu ich jakości, oszczędności zużycia energii, wzrostu funkcjonalności
  • rozwiązania naukowo-badawcze przyczyniające się do wzrostu nowoczesności wyrobów elektrycznych i elektroenergetycznych
  • ochrona środowiska
  • ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Rozstrzygnięcie konkursu

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA i Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie.

W roku 2020, odbędą się one w dniach 5-7 lutego. Laureatom zostaną uroczyście wręczone dyplomy. Dyplomy otrzymują także nominowani do Tytułu.

Organizatorzy: