W dniu 5 września 2016 roku, na spotkaniu przedstawicieli ogólnopolskich organizacji branżowych, tj. Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (KIGE), Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC), Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego (PSE), Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego (PZPO) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), ustanowiono Konkurs OSOBOWOŚĆ ROKU, zatwierdzono Regulamin i Kryteria przyznawania tytułu oraz Formularz zgłoszeniowy.

Na Przewodniczącego Kapituły, powołany został prof. zw. dr. hab. Inż. Zbigniew Grabowski. Na Sekretarza Konkursu powołany został Sławomir Dębowski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (KIGE).

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Osobowość Roku 2016
[pobierz]