Konkurs Osobowość Roku

Rozstrzygnięcie Konkursu Osobowość Roku 2021

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Osobowość Roku 2021.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizatorów, 9-ciu ogólnopolskich organizacji branżowych: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI.

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań, tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie, aby nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych.

Nagroda ma za zadanie uhonorowanie działalności osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce.

Tytuł ma charakter honorowy i nadawany jest corocznie osobom fizycznym w trzech kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu

Tematyka Konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania naukowe, techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA i Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie.

W roku 2022, odbędą się one w dniach 26-28 stycznia. Laureatom zostaną uroczyście wręczone dyplomy. Dyplomy otrzymują także nominowani do Tytułu.

Laureaci poprzednich edycji

Organizatorzy: