Konkurs Osobowość Roku

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań, tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie, aby nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych.

Nagroda ma za zadanie uhonorowanie działalności osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce.

Tytuł ma charakter honorowy i nadawany jest corocznie osobom fizycznym w trzech kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu

Tematyka Konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania naukowe, techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach

Konkurs Osobowość Roku 2020 – ogłaszamy nową edycję!

 

Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia b.r.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA i Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie.

W roku 2021, odbędą się one w dniach 3-5 marca. Laureatom zostaną uroczyście wręczone dyplomy. Dyplomy otrzymują także nominowani do Tytułu.

Laureaci poprzednich edycji

Organizatorzy: