Konkurs Osobowość Roku

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań, tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie, aby nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych.

Nagroda ma za zadanie uhonorowanie działalności osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce.

Tytuł ma charakter honorowy i nadawany jest corocznie osobom fizycznym w trzech kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu

Tematyka Konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania naukowe, techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach

Konkurs Osobowość Roku 2019 rozstrzygnięty!

W Konkursie Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

 

w kategorii NAUKA

tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano: dr inż. Markowi Łobodzie

w kategorii GOSPODARKA

tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano ex aequo:
mgr Zbigniewowi Błażejewskiemu i mgr inż. Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

 

w kategorii OTOCZENIE BIZNESU

tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano: mgr inż. Marcinowi Ocioszyńskiemu

Wszystkim laureatom i nominowanym gratulujemy!

Nominacje do nagrody Osobowość Roku 2019

Po weryfikacji zgłoszeń, nominowani do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU, 4.edycji, zostali:

 

w kategorii NAUKA

 

Dr inż. Marek Łoboda jest specjalistą w dziedzinie techniki wysokich napięć, ochrony odgromowej i przepięciowej, prac pod napięciem oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Jest przewodniczącym Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP. Pracę naukową i dydaktyczną rozpoczął na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich. Z Politechniką Warszawską związany jest do dzisiaj, gdzie po przejściu na emeryturę prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz kontynuuje prace o charakterze naukowo-badawczym. Dr inż. Marek Łoboda jest ekspertem reprezentującym nasz kraj w pracach normalizacyjnych komitetów technicznych TC 78 (prace pod napięciem) oraz TC 81 (ochrona odgromowa) w ramach Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechnik

 

w kategorii GOSPODARKA

 

Pan Zbigniew Błażejewski – Prezes Zarządu JEAN MUELLER POLSKA. Dzięki niebywałemu instynktowi, sprawnemu działaniu na wielu płaszczyznach takich jak: sprzedaż, marketing, czy analiza aktualnego stanu gospodarki, skutecznie i efektywnie prowadzi firmę. Efektem tych działań jest fakt, że firma Jean Mueller Polska stała się , w bardzo krótkim czasie, jednym z leaderów sprzedaży zabezpieczeń do ochrony instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Zbigniew Błażejewski to niestrudzony propagator problematyki zabezpieczeń i ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych, autor ponad stu artykułów technicznych i ponad stu pięćdziesięciu wykładów i warsztatów. Niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie. To także osoba, która w niebywały sposób potrafi zjednywać sobie ludzi, ceni bezpośredni kontakt zarówno z pracownikami jak i klientami. Dzięki wszystkim tym cechom jest to nie wątpliwie jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w branży.

 

 

 

Pan Krzysztof Wieczorkowski to Prezes Zarządu SONEL S.A. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, specjalność: systemy automatyzacji i Podyplomowego Studium Politechniki Wrocławskiej Teoria i technika ochrony przeciwpożarowej. Od wielu lat związany jest z branżą elektrotechniczną. Zbudował pozycję firmy SONEL, która w roku 2008 zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 35 lat szef zespołów pomiarowych, kreator elektrycznych systemów pomiarowych, ostatnio w fotowoltaice i w elektromobilności. Zaangażowanie Krzysztofa Wieczorkowskiego w tworzenie coraz bardziej innowacyjnych urządzeń jest doceniane w najróżniejszych konkursach i plebiscytach. Aktywnie uczestniczy wspieraniu życia kulturalnego w regionie.

 

 

w kategorii OTOCZENIE BIZNESU

 

Pan Dariusz Działkowski jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalność: Radio i Telewizja i MBA na Uniwersytecie w Maryland. Związany z branżą telewizyjną i satelitarną od 1989 roku. Działa aktywnie na rzecz rozwoju rynku satelitarnego w Polsce. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku, a jego najważniejsze osiągnięcia związane są przede wszystkim z rozwojem telewizyjnych platform satelitarnych. Obecnie współpracownik Cyfrowego Polsatu S.A.. Do marca 2019 roku pełnił funkcje członka zarządu Telewizji Polsat S.A., członka zarządu ds. technicznych spółki Cyfrowy Polsat S.A., dyrektora ds. technicznych w Cyfrowym Polsacie S.A.i członka zarządu w INFO-TV-FM. Od listopada 2009 roku zasiada w zarządzie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), a od 2019 członek Rady Konsultacyjnej w Polskiej Izbie Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC). Doświadczenia zawodowe zdobywał w firmach Canal+ oraz Ericsson, odpowiednio jako dyrektor ds. technicznych oraz kierownik działu sprzedaży usług. Jest jednym z założycieli Centrum Telemarketingowego.

 

Pan Marcin Ocioszyński to absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Badawczego ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W latach 2013 -2016 uczestniczył w pracach komitetu technicznego nr.6 ds. Systemów Zarządzana w Polskim KN, a obecnie został wybrany na Członka Rady Normalizacyjnej przy PKN V kadencji na lata 2020-2023. W latach 2013 -2017 pełnił funkcję Prezesa fundacji Narodowy Ośrodek Bezpieczeństwa Elektrycznego NOBE. Odbudował silną pozycję Biura Badawczego ds. Jakości SEP na rynku polskim i zagranicznym. Niestrudzenie działa na rzecz podnoszenia świadomości znaczenia dobrowolnej certyfikacji i dobrej jakości wyrobów. Zawsze gotowy służyć pomocą polskim producentom.

 

Gala ogłoszenia wyników i wręczenia

nagród

 

Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU odbyła się 5 lutego 2020 roku podczas gali otwarcia Targów Światło i Targów Elektrotechnika.

Rozstrzygnięcie konkursu

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA i Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie.

W roku 2020, odbędą się one w dniach 5-7 lutego. Laureatom zostaną uroczyście wręczone dyplomy. Dyplomy otrzymują także nominowani do Tytułu.

Organizatorzy: