Rozstrzygnięcie Osobowość roku 2022

Konkurs Osobowość roku 2022

W dniu 25 stycznia 2023 roku w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Osobowość Roku 2022.

W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele organizatorów, 9-ciu ogólnopolskich organizacji branżowych: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI.

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce.

Tytuł Osobowości Roku 2022 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

w kategorii GOSPODARKA

 

Stanisław Sosnowski

Żołnierz zawodowy lotnictwa morskiego do 1974 roku. Współzałożyciel Firmy Alfa, czołowego producenta opraw oświetlenia dekoracyjnego w Polsce. Od 1974 czyli przez prawie 50 lat kieruje tą firmą. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Współzałożyciel Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego i jego V-ce Prezes.
Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, niestrudzonej pracy i zaangażowaniu w działalność firmy i jej ciągły rozwój, firma ALFA stała się wzorem polskiego producenta opraw dekoracyjnych, z którym porównują się, bez wyjątku wszyscy polscy producenci
i dystrybutorzy tego rodzaju oświetlenia.
Wiele opraw zaprojektowanych i wprowadzonych na rynek przez Stanisława Sosnowskiego weszło na stałe do kanonu polskiego oświetlenia, a sam Stanisław Sosnowski stał się niekwestionowanym autorytetem w branży oświetleniowej. Lampy firmy ALFA wielokrotnie były nagradzane na Międzynarodowych Targach ŚWIATŁO w Warszawie.
Aktualna nazwa „Alfa Sosnowscy” cechuje firmę rodzinną, w której kolejne pokolenia przekazują sobie cenne doświadczenie i wiedzę tworzenia wyjątkowych lamp, które oprócz funkcji użytkowej muszą również posiadać walory dekoracyjne. Dynamiczny rozwój firmy umożliwił utworzenie nowych miejsc pracy, sprawiając, że firma stała się jednym z większych pracodawców na terenie Częstochowy.
W nowoczesnym zakładzie w Nowej Wsi znajduje się siedziba firmy, w której powstaje szeroka oferta lamp wiszących, stojących, sufitowych, lampek nocnych, kinkietów oraz plafonów.
Dzięki innowacyjnemu parkowi maszynowemu w procesie produkcyjnym wykorzystywane są najnowsze technologie oraz wysokiej jakości surowce – szlachetne gatunki drewna, metali, szkła oraz tkanin. We własnej pracowni projektowej powstają nowe oryginalne serie wyrobów spełniające kryteria najwyższej jakości lamp produkowanych w Polsce. Firma nieustannie poszerza asortyment dostosowując się do stylistyki obowiązującej w danym momencie
w meblarstwie, wykończeniu wnętrz mieszkalnych i biurowych, posiadając w aktualnej ofercie ponad 3000 wzorów lamp.

w kategorii OTOCZENIE BIZNESU

 

Bolesław Pałac

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Po studiach pracował przez 25 lat w Elektromontażu Rzeszów S.A., zajmując kolejno stanowiska od majstra do dyrektora ds. produkcji budowlano-montażowej. W tym okresie zdobywał doświadczenie zawodowe w branży szeroko rozumianej elektryki. Swoje kompetencje i umiejętności rozwijał następnie jako zastępca dyrektora, a później dyrektor zarządu Eltor Sp. z o.o. W 2007 r. założył i został właścicielem Biura Inżynierii Elektrycznej, które działa do dziś.
W środowisku zawodowym elektryków jest rozpoznawanym i cenionym specjalistą,
a projektowane i wykonywane przez niego instalacje elektryczne funkcjonują w wielu budynkach użyteczności publicznej.
Bolesław Pałac szczególnie wyróżnia się w działalności społecznej, czynnie uczestnicząc
w pracach Stowarzyszenia Elektryków Polskich (poziom lokalny oraz centralny), Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Bolesław Pałac jest niezwykle uczynnym człowiekiem, którego horyzonty myślowe i działania nie ograniczają się jedynie do efektów biznesowych, ale na najwyższej pozycji stawiają godność człowieka. Wymiernym tego efektem jest organizacja skutecznej pomocy humanitarnej dla energetyków ukraińskich i osób potrzebujących pomocy na terenie Ukrainy. Nie tylko przygotowuje apele i wystąpienia o pomoc, ale na bieżąco koordynuje współpracę SEP
z organizacjami ukraińskimi dostarczając niezbędny sprzęt i urządzenia energetyczne.

w kategorii NAUKA

 

Maciej Zajkowski

Od początku swojej kariery związany jest z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Posiada stopień i tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych (elektrotechnika) i profesora Politechniki Białostockiej. Jest autorem wielu rozwiązań technicznych, które znalazły swoje zastosowanie w przemyśle, multimediach i ochronie zdrowia. Jest też autorem patentu (Pat. 221509). Autor i współautor 2 monografii i 91 publikacji (artykuły w czasopismach, rozdziały w monografiach, publikacje konferencyjne).
Współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku, fundusze BridgeAlfa) z jednostkami samorządowymi (Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego) oraz pełni funkcje doradcze i eksperckie m.in. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Realizuje weryfikację i ocenia projekty badawczo-rozwojowe w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Koordynuje prace zespołu techniki świetlnej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej i pozyskuje finansowanie prac i projektów B+R. Prowadzi badania naukowe w zakresie wykorzystania potencjału energii promieniowania słonecznego, efektywności energetycznej, OZE, techniki świetlnej i spektrofotometrii. Jest aktywnym członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, Grupy Roboczej ds. Efektywności Energetycznej oraz Odnawialnych Źródeł Energii Komitetu Monitorującego RPOWP przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz doradcą Marszałka Województwa Podlaskiego ds. efektywności energetycznej i OZE, członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Wszyscy nominowani w poszczególnych kategoriach:

Kapituła konkursowa, na podstawie zgłoszeń, które spełniały warunki formalne konkursu, nominowała  do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2022
w poszczególnych kategoriach, łącznie 5 osób, których działalność i osiągnięcia przedstawiono poniżej.

 

W kategorii NAUKA:

Konrad Sobolewski

Od 21 lat jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Posiada stopień i tytuł naukowy doktora inżyniera nauk technicznych o specjalności technika wysokich napięć. Od 20 lat jest członkiem SEP o. Warszawa oraz Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, którego jest obecnie Przewodniczącym. Jest autorem wielu opracowań technicznych, opinii i ekspertyz z zakresu pomiarów, modelowania i symulacji wyładowań atmosferycznych, ochrony odgromowej i przepięciowej. Wykonując pracę naukową współpracuje z wieloma instytucjami, takimi jak Instytut Geofizyki PAN(IGF PAN), Centrum Badań Kosmicznych (CBK), Centrum Badawcze Konwersja Energii i Źródła Odnawialne PAN (CB KEZO PAN) oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP).

W zakresie dydaktyki jest promotorem 74 prac inżynierskich i magisterskich, a obecnie również promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich. Do jego niewątpliwych sukcesów należy wzmocnienie pozycji i wizerunku Studiów Podyplomowych pt. „Instalacje
i urządzenia elektryczne. Projektowanie i eksploatacja.” Prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Studia te pod jego kierownictwem otrzymały wiele pozytywnych ocen, w tym także uznanie środowiska naukowo-dydaktycznego i odznaczenie certyfikatem „Lider Jakości Kształcenia”. Pan Konrad Sobolewski osiągnął wymieniony sukces poprzez umiejętność połączenia nauki i przemysłu, co wynika z udziału przedstawicieli największych firm światowych z branży szeroko pojętej elektrotechniki w realizacji programu Studiów oraz z prezentacji treści zawierających najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

Maciej Zajkowski

Od początku swojej kariery związany jest z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Posiada stopień i tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych (elektrotechnika) i profesora Politechniki Białostockiej. Jest autorem wielu rozwiązań technicznych, które znalazły swoje zastosowanie w przemyśle, multimediach i ochronie zdrowia. Jest też autorem patentu (Pat. 221509). Autor i współautor
2 monografii i 91 publikacji (artykuły w czasopismach, rozdziały w monografiach, publikacje konferencyjne).
Współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku, fundusze BridgeAlfa) z jednostkami samorządowymi (Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego) oraz pełni funkcje doradcze i eksperckie m.in. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Realizuje weryfikację i ocenia projekty badawczo-rozwojowe w Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju. Koordynuje prace zespołu techniki świetlnej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej i pozyskuje finansowanie prac i projektów B+R. Prowadzi badania naukowe w zakresie wykorzystania potencjału energii promieniowania słonecznego, efektywności energetycznej, OZE, techniki świetlnej i spektrofotometrii. Jest aktywnym członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, Grupy Roboczej ds. Efektywności Energetycznej oraz Odnawialnych Źródeł Energii Komitetu Monitorującego RPOWP przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz doradcą Marszałka Województwa Podlaskiego ds. efektywności energetycznej i OZE, członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W kategorii GOSPODARKA:

Stanisław Sosnowski

Żołnierz zawodowy lotnictwa morskiego do 1974 roku. Współzałożyciel Firmy Alfa, czołowego producenta opraw oświetlenia dekoracyjnego w Polsce. Od 1974 czyli przez prawie 50 lat kieruje tą firmą. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Współzałożyciel Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego i jego V-ce Prezes.
Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, niestrudzonej pracy i zaangażowaniu w działalność firmy i jej ciągły rozwój, firma ALFA stała się wzorem polskiego producenta opraw dekoracyjnych, z którym porównują się, bez wyjątku wszyscy polscy producenci
i dystrybutorzy tego rodzaju oświetlenia.

Wiele opraw zaprojektowanych i wprowadzonych na rynek przez Stanisława Sosnowskiego weszło na stałe do kanonu polskiego oświetlenia, a sam Stanisław Sosnowski stał się niekwestionowanym autorytetem w branży oświetleniowej. Lampy firmy ALFA wielokrotnie były nagradzane na Międzynarodowych Targach ŚWIATŁO w Warszawie.
Aktualna nazwa „Alfa Sosnowscy” cechuje firmę rodzinną, w której kolejne pokolenia przekazują sobie cenne doświadczenie i wiedzę tworzenia wyjątkowych lamp, które oprócz funkcji użytkowej muszą również posiadać walory dekoracyjne. Dynamiczny rozwój firmy umożliwił utworzenie nowych miejsc pracy, sprawiając, że firma stała się jednym z większych pracodawców na terenie Częstochowy.
W nowoczesnym zakładzie w Nowej Wsi znajduje się siedziba firmy, w której powstaje szeroka oferta lamp wiszących, stojących, sufitowych, lampek nocnych, kinkietów oraz plafonów.
Dzięki innowacyjnemu parkowi maszynowemu w procesie produkcyjnym wykorzystywane są najnowsze technologie oraz wysokiej jakości surowce – szlachetne gatunki drewna, metali, szkła oraz tkanin. We własnej pracowni projektowej powstają nowe oryginalne serie wyrobów spełniające kryteria najwyższej jakości lamp produkowanych w Polsce. Firma nieustannie poszerza asortyment dostosowując się do stylistyki obowiązującej w danym momencie
w meblarstwie, wykończeniu wnętrz mieszkalnych i biurowych, posiadając w aktualnej ofercie ponad 3000 wzorów lamp.

Robert Olsztyn

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu National Luis University w Nowym Sączu oraz absolwent MBA Harvard Buisiness Review. Jego kariera zawodowa rozwijała się etapami – od stanowiska kierownika sprzedaży w firmie KROSS S.A., poprzez stanowisko dyrektora handlowego w firmie SKAN Sp. z o.o., Prezesa Zarządu w firmie ZIPP SKUTERY Sp. z o.o., aż do sprawowanej obecnie funkcji na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju w firmie GW Sp. z o.o. oraz IDEA Electric Sp. z o.o. Członek Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (wyróżniony i uhonorowany Pierścieniem Patrioty).

Członek Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki KIGE nagrodzony za inicjatywy gospodarcze na rynkach Polski i Chin w latach 2013-2018. W swojej działalności zawodowej aktywnie propaguje ideę i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym.

W kategorii : OTOCZENIE BIZNESU

Bolesław Pałac

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Po studiach pracował przez 25 lat w Elektromontażu Rzeszów S.A., zajmując kolejno stanowiska od majstra do dyrektora ds. produkcji budowlano-montażowej. W tym okresie zdobywał doświadczenie zawodowe w branży szeroko rozumianej elektryki. Swoje kompetencje i umiejętności rozwijał następnie jako zastępca dyrektora, a później dyrektor zarządu Eltor Sp. z o.o. W 2007 r. założył i został właścicielem Biura Inżynierii Elektrycznej, które działa do dziś.
W środowisku zawodowym elektryków jest rozpoznawanym i cenionym specjalistą,
a projektowane i wykonywane przez niego instalacje elektryczne funkcjonują w wielu budynkach użyteczności publicznej.
Bolesław Pałac szczególnie wyróżnia się w działalności społecznej, czynnie uczestnicząc
w pracach Stowarzyszenia Elektryków Polskich (poziom lokalny oraz centralny), Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Bolesław Pałac jest niezwykle uczynnym człowiekiem, którego horyzonty myślowe i działania nie ograniczają się jedynie do efektów biznesowych, ale na najwyższej pozycji stawiają godność człowieka. Wymiernym tego efektem jest organizacja skutecznej pomocy humanitarnej dla energetyków ukraińskich i osób potrzebujących pomocy na terenie Ukrainy. Nie tylko przygotowuje apele i wystąpienia o pomoc, ale na bieżąco koordynuje współpracę SEP
z organizacjami ukraińskimi dostarczając niezbędny sprzęt i urządzenia energetyczne.

Kapituła Konkursu

Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

Sekretarz Kapituły, mgr inż.  Marek Orłowski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego