Kontakt

Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną lub pocztową na Formularzach zgłoszeniowych na stronach internetowych organizatorów. Organizatorzy opublikują na swoich stronach internetowych listę osób nominowanych do Tytułu. Zgłoszenia nie są objęte żadnymi opłatami.

W pierwszej edycji Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU, zgłoszenia kandydatów muszą dotrzeć do Organizatorów, nie później niż do 30 listopada 2021 roku.

Kontakt z Organizatorami: biuro@pzpo.pl