Rozstrzygnięcie Osobowość roku 2019

Konkurs Osobowość roku 2019 – Sprawozdanie

W 2020 roku konkurs Osobowość Roku odbył się po raz czwarty. Organizatorami konkursu były: Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki , Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego i Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W obradach Kapituły Konkursu uczestniczył także przedstawiciel Izby Architektów RP. Przewodniczącym kapituły konkursu był prof.  dr hab. inż. Wojciech Radomski z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 5 lutego 2020 roku w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w trakcie gali otwarcia XXVIII Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2020 i XVIII Międzynarodowych TARGÓW ELEKTROTECHNIKA 2020.

 

Tytuł Osobowości Roku 2019 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Nauka

dr inż. Marek Łoboda

Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, konsultant naukowy.Autor i współautor ok. 180 publikacji, członek wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, kierownik naukowy projektów badawczych, autor i współautor ekspertyz naukowo-technicznych w Polsce i za granicą.

Gospodarka

mgr Zbigniew Błażejewski

Prezes Zarządu JEAN MUELLER POLSKA Sp. z.o.o. Niestrudzony propagator problematyki zabezpieczeń i ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych, autor ponad stu artykułów technicznych i ponad stu pięćdziesięciu wykładów i warsztatów.

mgr inż. Krzysztof Wieczorkowski

Prezes Zarządu SONEL S.A. Od wielu lat związany z branżą elektrotechniczną. Zbudował pozycję firmy SONEL, która w roku 2008 zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych

Otoczenie biznesu

mgr inż. Marcin Ocioszyński

Dyrektor Biura ds. Jakości SEP, promotor znaczenia jakości i dobrowolnej certyfikacji wyrobów elektrycznych. Członek Rady Normalizacyjnej przy PKN .

Kapituła konkursowa nominowała do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 w poszczególnych kategoriach siedem osób.

Skład Kapituły:
Przewodniczący Kapituły, prof. dr. hab. inż. Zbigniew Grabowski
Sekretarz Kapituły, Sławomir Dębowski

Nauka

w kategorii NAUKA

 

dr inż. Marek Łoboda

dr inż. Marek Łoboda. Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, konsultant naukowy.Autor i współautor ok. 180 publikacji, członek wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, kierownik naukowy projektów badawczych, autor i współautor ekspertyz naukowo-technicznych w Polsce i za granicą.

 

Gospodarka

w kategorii GOSPODARKA

 

mgr Zbigniew Błażejewski

Prezes Zarządu JEAN MUELLER POLSKA Sp. z.o.o. Niestrudzony propagator problematyki zabezpieczeń i ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych, autor ponad stu artykułów technicznych i ponad stu pięćdziesięciu wykładów i warsztatów.

 

mgr inż. Krzysztof Wieczorkowski

Prezes Zarządu SONEL S.A. Od wielu lat związany z branżą elektrotechniczną. Zbudował pozycję firmy SONEL, która w roku 2008 zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych

 

 

 

Otoczenie biznesu

mgr inż. Dariusz Działkowski

Współpracownik Cyfrowego Polsatu S.A., do marca 2019r Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. i Członek Zarządu Telewizji Polsat S.A. ,związany z branżą telewizyjną i satelitarną od 1989 roku. Działa aktywnie na rzecz rozwoju rynku satelitarnego w Polsce.

 

mgr inż. Marcin Ocioszyński

Dyrektor Biura ds. Jakości SEP, promotor znaczenia jakości i dobrowolnej certyfikacji wyrobów elektrycznych. Członek Rady Normalizacyjnej przy PKN .

 

Galeria z uroczystości wręczenia nagród